ตำแหน่งโฆษณา

เราพยายามวางตำแหน่งโฆษณา ให้มีลักษณะเหมือนเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ อยู่ใกล้สายตาเวลาอ่านของคนเข้าเว็บ ซึ่งจะต่างกับหลายเว็บไซต์ที่มักจะวางโฆษณาไว้ในส่วนที่ห่างไกลเนื้อหา ซึ่งจะทำให้คนเข้าชมเว็บไม่สนใจ

แบนเนอร์ ขนาด 300x250 ตำแหน่งด้านขวาในทุกหน้า มาหลังอยู่ล่างลงไปเรื่อยๆ ไฟล์โฆษณารับเฉพาะ .gif .jpg หรือ .png เท่านั้น

หมายเหตุ หากต้องการลงโฆษณาตำแหน่งอื่น สามารถแจ้งเข้ามาได้ โดยท่านสามารถกำหนดงบประมาณที่ต้องการจ่าย แล้วให้เราเสนอตำแหน่งที่สอดคล้องกับงบประมาณให้ได้

เงื่อนไขการลงโฆษณา

วิธีการสั่งซื้อ

ติดต่อ อีเมล์ โทร

 

 

 Home