ความคิดเห็นจากหัวข้อ : พลังงานไทย พลังงานใคร

| หัวข้อในหมวดเดียวกัน

เนื้อหาต้นเรื่อง (โดยย่อ)

1. ประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบ ติดอันดับ 33 ของโลก ข้อมูลของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา EIA ได้จัดอันดับไทยให้อยู่่ลำดับที่ 24 ของโลกในการผลิตก๊าซธรรมชาติ และลำดับที่ 33 ของโลกในการผลิตน้ำมัน จากประเทศที่ผลิตน้ำมันกว่า 200 ประเทศ โดยสูงกว่าประเทศบรูไนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีน้ำมัน แต่ทำไมส่วนแบ่ง ผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมของไทยจึงต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียน และต่ำกว่าประเทศที่สูบน้ำมันและก๊าซได้น้อย ... อ่านเพิ่มเติม

ข้อความ

น้าชาย (ชาย)
# โพสเมื่อ 26 มี.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิกประจำ
ตอบ ตอบ 1 ถูกใจ ถูกใจ 3
หากจะใช้ใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดต้องคิดให้มากกว่านี้ครับเพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจากต้นทุนทั้งหมดที่ใช้มาทำพลังงานทดแทนซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้มาจากพืชการเกษตร ก็ล้วนมาจากน้ำมันทั้งสิ้น และอีกอย่างจำได้ไหมมีช่วงหนึ่งที่มีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลมากๆ ก็จะเกิดการขาดแคลนของวัตุดิบเช่นน้ำมันพืช เพราะรถไปแย่งของกินมาจากคน ทำให้คนขาดแคลนอาหารบริโภคและกลไกทางการตลาด ของใดที่มีความต้องการมากๆ ก็จะมีราคาแพงขึ้นตามความต้องการ ไมมีทางจบสิ้นหรอกครับ สู้ช่วยกันเอาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วใต้ผืนดินของเรามาใช้ไม่ดีกว่าหรือ ลงทุนทีเดียว และไม่ต้องเตรียมดิน ไม่ต้องปลูก ไม่ต้องกลัวภัยแล้ง ไม่ต้องกลัวว่าจะบูดเน่า ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตลาดขาย ฯลฯ แต่ผมกลัวนักการเมืองกับ พ่อค้า มากกว่าครับ เอาค่นี้ก่อน.....

ครอบครัวตัวอ้วน (รณ)
# โพสเมื่อ 26 มี.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 1
ครับ มันไม่ง่ายเลย และ มันไม่ง่ายเอามากๆ ถ้าจะให้ทำใจยอมรับกับสิ่งที่โดนเอาเปรียบ ผมยอมไม่ได้ครับ!!!


Home