กลุ่มเรื่อง #ไม่มีสิ่งไหนที่จะเท่ากับคำว่ามิตรภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

 เขียนหัวข้อใหม่ลงในกลุ่ม
 เขียนข้อความสั้นลงในกลุ่ม

หัวข้อทั้งหมดจากกลุ่มเรื่อง #ไม่มีสิ่งไหนที่จะเท่ากับคำว่ามิตรภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวHome