เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

พลังงานไทย พลังงานใคร

| หัวข้อในหมวดเดียวกัน | bt-50
ครอบครัวตัวอ้วน (รณ)
# โพสเมื่อ 27 ก.พ. 2556
© เนื้อหานี้ ผู้โพสคัดลอกมา ® ตอบได้เฉพาะสมาชิกประจํา (เข้าใช้งานระบบอย่างน้อย 15 วันต่อครั้ง)
เข้าชม 5150 (1 ต่อวัน) ตอบ 7 ถูกใจ ถูกใจ 19

พลังงานไทย พลังงานใคร1. ประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบ ติดอันดับ 33 ของโลก ข้อมูลของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา EIA ได้จัดอันดับไทยให้อยู่่ลำดับที่ 24 ของโลกในการผลิตก๊าซธรรมชาติ และลำดับที่ 33 ของโลกในการผลิตน้ำมัน   จากประเทศที่ผลิตน้ำมันกว่า 200 ประเทศ โดยสูงกว่าประเทศบรูไนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีน้ำมัน   แต่ทำไมส่วนแบ่ง ผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมของไทยจึงต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียน และต่ำกว่าประเทศที่สูบน้ำมันและก๊าซได้น้อยกว่าประเทศไทย เช่น พม่าหรือกัมพูชา ???  สาเหตุเพราะ  ประเทศไทยไม่เคยเจาะสำรวจปริมาณสำรองของแหล่งพลังงาน ทำให้  ไม่มีข้อมูล โดย ตรง จึงต้องเชื่อข้อมูลที่ได้รับสัมปทานโดยตรง ฝ่ายเดียว ซึ่งต่างจากประเทศอื่นที่ต้องสำรวจศักยภาพปิโตรเลียมก่อนแล้วจึงให้สัมปทาน การที่มาอ้างว่าไม่มีงบประมาณ ทั้งๆที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี มูลค่าก๊าซและน้ำมันดิบที่สูงกว่า 3.4 ล้าน ล้าน บาท ก็จะสูงกว่าค่าขุดเจาะมาก คือเสียเพียง 3.4 หมื่นล้านบาท  (ซึ่งคิดเป็นเพียง 1%ของรายได้ที่ควรได้ ) แต่กลับไม่ทำ ในขณะที่กัมพูชายังจ้างบริษัทที่ปรึกษาถึง2บริษัทเพื่อมาประเมินศักยภาพ ปิโตรเลียมในประเทศตน (แต่ไทยไม่ทำ)     2. น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติบนขวานทองของไทย ปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ) ของประเทศไทย มีทั้งบนบกและในทะเล (ข้อมูลที่ยืนยันคือประเทศไทย พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ จำนวนมาก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่) ข้อมูลจากองค์กรกลุ่มโอเปกในรายงานประจำปี (Annual Statistical Bulletin 2010/2011) ระบุว่าไทยมีก๊าซธรรมชาติ มากกว่า กลุ่มประเทศโอเปก 8 ประเทศ ทุกวันนี้ประเทศไทยมีบ่อผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 2768 แห่ง
 แหล่งปิโตรเลียม  ล้านลิตรต่อปี
 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์)  2,000  ล้านลิตรต่อปี
 แหล่งเพชรบูรณ์  94  ล้านลิตรต่อปี
 แหล่งสุพรรณบุรี  90  ล้านลิตรต่อปี
 แหล่งเชียงใหม่  60  ล้านลิตรต่อปี
 แหล่งในทะเล เช่น แหล่งบงกช  10,000   ล้านลิตรต่อปี
    3. ประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติ ติดอันดับ 24 ของโลก  ปัจจุบัน ราชการอ้างว่า ปิโตรเลียมบ่อเล็กกำลังจะหมด แต่จากรายงานประจำปีของกระทรวงพลังงาน พบว่า ปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมที่ขุดได้กลับเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่าน มา ข้อมูลการขุดน้ำมันในเดือนพฤษภาคม 2555 คือ 1ล้านบาร์เรล หรือ 160 ล้านลิตรต่อวัน Census Bureau (หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ) จัดประเทศไทย ให้อยู่ในกลุ่ม World Major Producer ของก๊าซธรรมชาติ ติดอันดับการผลิตน้ำมัน Top 15% ของโลก แต่ผลประโยชน์ที่กลับคืนสู่ประเทศไทยกลับต่ำกว่า ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตที่ต่ำกว่า ที่ประเทศสหรัฐ จะมีการทำข้อมูลทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างโปร่งใส มีหน่วยงานกลางคอยเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสร้างผลประโชน์ทับซ้อยของคน บางกลุ่ม นอกจากนั้นสหรัฐ ยังมีระบบที่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้ ในขณะที่ประเทศไทยกลับเอาผู้มีผลประโยชน์ทางด้าน พลังงาน ไปนั้งกำกับดูแลธุรกิจพลังงาน และคนดูแลเก็ยข้อมูลพลังงานกลับมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับสัมปทาน  ทำให้งบการเงินของบริษัทขุดเจาะและผู้ค้าน้ำมัน มีกำไรมหาศาลจากปิโตรเลียมของไทย เป็นหลายแสนล้าน   4. สหรัฐนำเข้า น้ำมันดิบจากไทย แต่ขายถูกกว่าไทยลิตรละ 10 บาท คนไทยใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซลเพียง 73-75 ล้านลิตร ซึ่งเป็นอัตราคงที่มากว่า 8 ปีแล้ว ไทยส่งออกน้ำมันดิบชั้นดี มีมลภาวะต่ำ ไปขายสหรัฐ  มีข้อมูลในเวบของ Census Bureau (http://www.census.gov) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐ ระบุชัดเจนว่า สหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยมานานแล้ว   ปี 2551 ไทยส่งออกปิโตรเลียม (น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว) รวมเกือบ 300,000 ล้านบาทหรือประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากกว่าข้าวและยางพารา   ต้นเดือน มกราคมปี 2555 ไทยส่งออกน้ำมันดิบไปสหรัฐมาถึง 1.2 ล้านบาร์เรล แต่ราคาน้ำมันเบนซินหน้าปั้มของสหรัฐ กลับมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินที่ขายในไทยถึงลิตรละ 10-14 บาท ทั้งๆที่สหรัฐเป็นประเทศการค้าเสรี ที่บริษัทพลังงานไม่อุดหนุนราคาน้ำมัน ดังนั้นแม้สหรัฐจะขายในราคานี้ สหรัฐก็ยังมีกำไรแน่นอน   Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of Southeast Asia, 2010 http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3015/pdf/FS10-3015.pdf

        5. ประเทศไทยให้สัมปทานขุดน้ำมันถูกที่สุดแต่ราคาน้ำมัน กลับแพงที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังส่งน้ำมันดิบไปขายให้แก่ประเทศเกาหลีใต้และสิงคโปร์อีกด้วย  ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้สัมปทานน้ำมันถูกที่สุด แต่ราคาน้ำมันที่คนไทยซื้อกลับแพงที่สุด
 ประเทศ  ราคาน้ำมันเบนซิน 95
 ไทย  44.86  บาท (แพงที่สุด)
มาเลเซีย   19 บาท
 อินโดนีเซีย  31.10 บาท
 พม่า  24 บาท
  แต่ผลประโยชน์จากปิโตรเลียมที่ไทยเก็บได้ เป็นเพียงร้อยละ 30 ของมูลค่าที่แท้จริง   ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับความเป็นแหล่งปิโตรเลียม ที่ติดอันดับโลกของไทย ดังตาราง      
 ประเทศ ลำดับในการเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติของโลก   ส่วนแบ่งที่เจ้าของประเทศได้ ผลประโยชน์จากแหล่งน้ำมันของตนเอง
 ไทย  ลำดับที่  24  ของโลก  ร้อยละ 30
 โบลิเวีย  ลำดับที่ 33 ของโลก  ร้อยละ 82
 พม่า  ลำดับที่ 36 ของโลก  ร้อยละ 80-90
 คาซัคสถาน  ลำดับที่ 42 ของโลก  ร้อยละ 80
    6. ผลประโยชน์จากแผ่นดินต้องกลับคืนสู่มือประชาชน มิใช่นายทุน ในประเทศที่เขามีทรัพยากรมากมายแบบประเทศไทยขนาดนี้ เขาจะเอาเงินมาพัฒนาประเทศ ทำให้ประชากรของเขาอยู่ดี กินดี  เรียนฟรี มีการรักษพยาบาลฟรี แต่เป็นที่น่าเศร้าสำหรับประเทศไทย ที่คนไทยกลับมีชีวิตที่ยากเข็ญ ประชากรส่วนใหญ่มีหนี้สิน อดมื้อกินมื้อ ทำงานหนัก หาเช้ากินค่ำ   7. ประเทศไทยให้สัมปทานขุดน้ำมันถูกที่สุดแต่ราคาน้ำมันกลับแพงที่สุดในอาเซียน  จะเห็นได้ว่า ระบบสัมปทานน้ำมันดิบและก๊าซปิโตรเลียม ทำให้บริษัทเจ้าของสัมปทานรวย ในขณะที่ประชาชนเจ้าของประเทศ เจ้าของทรัพยากร กลับต้องปากกัดตีนถีบ กระทรวงพลังงาน เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต วุฒิสภา โดยกระทรวงพลังงานขอให้เห็นใจบริษัทผู้รับสัมปทานว่า การขุดเจาะและสำรวจพลังงานเป็นเรื่องยากและได้กำไรน้อย ทั้งๆที่ในปัจจุบันความจริงปรากฏว่า บริษัทผู้รับสัมปทาน ได้กำไร หลายแสนล้านบาท   คงต้องเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งแผ่นดินแล้วว่า ควรออกมาทวงสิทธิของตนเอง

ที่มา : โดย ม.ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี

http://thai-energy.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร BT+RG คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
ภูฟ้าแพรวา (เขียด)
# โพสเมื่อ 28 ก.พ. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 6
ผลประโยชน์ + เหตุผล + ข้ออ้าง + ของนักธุรกิจ + นัการเมืองเลว ๆ +  ข้าราชกาลที่เห็นแก่ได้บ้างคน + อะไรอีกหลาย ๆ อย่าง

ทำให้ประเทศ จมลงทุกวันครับ
พจน์ (พจน์)
# โพสเมื่อ 24 มี.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 1 ถูกใจ ถูกใจ 4
ร่วมทวงคืนพลังงานไทยอีกหนึ่งเสียงครับ  อ่านเเล้วมันน่า......จริงๆไอ้พวกนี้

7227 (goa)
# โพสเมื่อ 24 มี.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
เดือนเมษานี้...แลว่าอุหภูมิประเทศจะร้อนแรงกว่าอุหภูมิอากศแน่ๆเลยครับ...พวกเLวๆ มันสะสมความชั่วและเร่งเร้าให้ประชาชนทนไม่ได้กันเอง...หลายเรื่องเหลือเกิน
7227 (goa)
# โพสเมื่อ 28 ก.พ. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 3
ที่มีคนโพสในคลับนี้...ก็เงียบ ไม่ค่อยมีสมาชิกสนใจเท่าที่ควรเลย

http://bt-50club.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14554&page=1#pid262512

แต่ถ้าเป็นเรื่องสาระ(น้อยๆ) จะมีคนคอมเม้นท์กันมากกว่า

ทั้งๆที่เรื่องเกี่ยวกับราคาพลังงานเนี๊ยะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์...ไปยันเรื่องปากท้อง(สารพัด)

แต่คนไทยมักมองว่า เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องการเมืองไปเสียอีก แต่....ไม่คิดว่าเป็นเรื่องปากท้องที่คนไทยทั้งชาติถูกเอาเปรียบ

"พลังงานไทย....เพื่อใคร??????"......ไม่ทราบว่า จะทนกันไปจนตายกันไปสักกี่รุ่น ถึงจะมาสนใจเรื่องแบบี้กันนะครับ.
koke (หล่วยหนองงัว)
# โพสเมื่อ 15 มี.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 2 ถูกใจ ถูกใจ 3
ยะไส

จำลอง

พี่ลิ้ม

พวกนี้ไปไหนหมด

.

.

นัทวุด

แดงทั้งหลาย

พวกนี้หายไปไหนหมด

.

.

สว.

สูงไว

นักการเมือง ปชป.

ที่รักชาติทั้งหลาย

หายไปไหนหมด

ไม่มีใครออกมาแย้วๆบ้าง

.

.

รึว่า ถือหุ้นกันคนละ ล้นไม่ล้นมือ

ครอบครัวตัวอ้วน (รณ)
# โพสเมื่อ 15 มี.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
อืม...น่าคิดครับ
7227 (goa)
# โพสเมื่อ 21 มี.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
[ถึง ครอบครัวตัวอ้วน] ไม่ต้องคิดหรอกครับน้ารณ เรื่องนี้เห็นก็มีแต่พวกพันธมิตรที่เคลื่อนไหวอยู่ ติดตามได้จากAsTv ช่องนี้ไม่มีโฆษณาจากนายทุนอยู่แล้ว เขาวิจารณ์(ด่า)ได้เต็มที่ทุกเรื่องครับ ไม่เห็นด้วยทางการเมือง ก็ดูเฉพาะตอนที่มีนักวิชาการมาให้ความรู้เรื่องพลังงานก็พอแล้ว....แต่ดูๆไปอาจจะติดใจAsTvก็ได้
น้าชาย (ชาย)
# โพสเมื่อ 26 มี.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิกประจำ
ตอบ ตอบ 1 ถูกใจ ถูกใจ 3
หากจะใช้ใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดต้องคิดให้มากกว่านี้ครับเพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจากต้นทุนทั้งหมดที่ใช้มาทำพลังงานทดแทนซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้มาจากพืชการเกษตร ก็ล้วนมาจากน้ำมันทั้งสิ้น และอีกอย่างจำได้ไหมมีช่วงหนึ่งที่มีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลมากๆ ก็จะเกิดการขาดแคลนของวัตุดิบเช่นน้ำมันพืช เพราะรถไปแย่งของกินมาจากคน ทำให้คนขาดแคลนอาหารบริโภคและกลไกทางการตลาด ของใดที่มีความต้องการมากๆ ก็จะมีราคาแพงขึ้นตามความต้องการ ไมมีทางจบสิ้นหรอกครับ สู้ช่วยกันเอาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วใต้ผืนดินของเรามาใช้ไม่ดีกว่าหรือ ลงทุนทีเดียว และไม่ต้องเตรียมดิน ไม่ต้องปลูก ไม่ต้องกลัวภัยแล้ง ไม่ต้องกลัวว่าจะบูดเน่า ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตลาดขาย ฯลฯ แต่ผมกลัวนักการเมืองกับ พ่อค้า มากกว่าครับ เอาค่นี้ก่อน.....

ครอบครัวตัวอ้วน (รณ)
# โพสเมื่อ 26 มี.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 1
ครับ มันไม่ง่ายเลย และ มันไม่ง่ายเอามากๆ ถ้าจะให้ทำใจยอมรับกับสิ่งที่โดนเอาเปรียบ ผมยอมไม่ได้ครับ!!!
7227 (goa)
# โพสเมื่อ 27 มี.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 3
ไม่รู้นะครับว่า ท่านที่คิดเห็นต่างฯจะคิดได้ถึงไหน? แต่ผมว่าอย่างน้ารณบอกแหละครับ คิดต่างได้

แต่ไม่ควรแตกแยกหรอกครับ


เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องพลังงาน(ที่ไม่มีทางเลือกจริงๆ)นี้  ท่านลองคิดซิว่าฝ่ายกุมอำนาจบริหารทุกยุค....ทุกสมัย

มียุคใดคิดจะนำข้อมูลมาเปิดเผยให้คนไทยทั้งชาติได้รับรู้บ้างครับ แทบจะเป็น...."เรื่องเดียวเลย"

ที่ทุกรัฐบาลเห็นดีเห็นงามร่วมกันมาตลอด....
.....ไม่รู้ว่าเพราะมี"ตังค์ทอน"ทุกๆยุครึปล่าว?

แล้วชาวบ้านอย่างเราๆละ!!!...(กรูต้องทนพวกมรึงมานานแค่ไหน????แล้ว)ผมบอกตรงๆว่า ผมไม่ชอบเอาเปรียบใคร จึงไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ แต่อันนี้มันยิ่งกว่าถูกเอาเปรียบมั๊ยละครับทรัพยากรธรรมชาติ(ทุกอย่าง)มันเป็นของคนไทย(ทุกๆคน)ไหมครับ....

(ถ้าท่านใดคิดว่า ท่านไม่มีส่วนเป็นเจ้าของ...ก็จบเท่านี้...ไม่ต้องคุยต่อ)
เมื่อท่านถูกโกงไปโดยพวกสารเลวมันฉ้อฉลท่านไป แล้วไปผูกขาดมาขายท่านแพงๆ(แบบว่ามีเหตุผลข้างๆ..คูๆ..)


ท่านก็ยังคิดว่า กรูก็จะเต็มใจ"ทน"อย่าง"ภาคภูมิใจ" ท่านที่คิดได้แบบนี้.......ก็ขอให้จบกันแค่นี้...(มรึงก็ทนต่อไปเหอะ)

ส่วนตัวของผมเห็นว่า ช่วงนี้น่าจะมีนิมิตรหมายอันดีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาให้คนไทยได้รับรู้มากยิ่งขึ้นแล้วมีข้อมูลอันไหนบ้างหรือครับที่เขามาบอก(บังคับ)ให้เรา"ต้อง"เชื่อเขาทุกๆอย่างบ้างละครับ...ช่วยบอกที(สองทีก็ได้)

สมองของท่านเอง....ท่านจะไม่พยายามคิดไตร่ตรองได้เองบ้างรึครับ ..แต่หากว่ามีแค่กะโหลกหนาๆเพียงอย่างเดียวก็

แล้วไปหากคิดว่า"การทวงคืนฯ"มันไร้สาระ...ผมเองบอกตรงๆเลยว่าหมดปัญญาจะคิดได้เองว่า....เรื่องมี"สาระ"มันควรเป็น

เรื่องไหน?ฟ๊ะ!!!!  
ช่วยแนะทางสว่างให้ด้วย เผื่อว่ามันสมองน้อยๆของผมมันจะคิดตามได้บ้าง

เรื่องการทวงคืนฯ....มันยาก(โคตรๆๆ)แน่นอนแหละครับ เพราะพวกที่ได้ไปทำกำไรสร้างความร่ำรวยตั้งหลายปีแล้วมัน

ย่อมแข็งแรง
ในทุกๆด้าน (แต่รับรองเลย พวกมันจะอ่อนแอด้านศีลธรรม/คุณธรรมอย่างมากมาย)

พวกที่จะทวงคืน...ก็คงต้องพบปัญหาสารพัด  มีแต่สื่อทางเลือกเท่านั้นที่เผยแพร่ คนไทยทั่วไปจะรับรู้ได้งัย????

ดูได้ก็แต่ละครน้ำเน่า กับข่าวงมงาย ฯ... พวกฟรีทีวีคงไม่ช่วยอะไรได้ เพราะกินโฆษณา(เศษเนื้อติดกระดูก)

พวกนั้นมา แล้วจะกล้ามาเผยแพร่อะไรได้
คิดดูเถอะ...ช่องที่พวกมันเอาภาษีอากร มาทำทีวีแท้ๆ ยังไม่คิดเผยแพร่เลย...เรื่องเกี่ยวกับปากท้องแท้ๆเลย

มันยังไม่มา"ตอบโจทก์"
ก็อย่างว่าแหละครับ....มันคงคิดว่าเป็นสัจธรรม คนในชาติยิ่งโง่(มากขึ้น)เท่าไหร่ มันก็จะปกครอง

หรือหลอกง่าย(มากขึ้น)เท่านั่น
ผมอ่านข้อมูลตามที่ต่างๆ เท่าที่พอจะหาได้....ก็ยังไม่เข้าใจได้เลยว่าทำไมพวกที่อยู่ในสังคมออนไลน์(ส่วนใหญ่)
ยังไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องนี้เท่าที่ควร และก็มีไม่น้อยที่มีความคิดเห็นต่างฯ ....ประมาณว่าเห็นเป็นเรื่องไร้สาระ
ก็ไม่ได้ว่ากัน ความคิดใคร..ก็ความคิดใคร(ไม่ใช่ความคิดมัน)
ผมถึงอยากรู้บ้างว่า......ไอ้เรื่องที่ท่านๆว่า"มีสาระ" คือเรื่อง......(อยากรู้จริงๆด้วยนะครับ)

.....แล้วสมมุติว่า...(สมมุตินะสมมุติ)....เกิดทวงคืนฯสำเร็จและเอามาบริหารเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆเสียใหม่

ให้ผลกำไรเข้ารัฐมากที่สุด ประเทศเราก็จะ"ไม่"มั่นคง...ประชาชนก็จะ"ไม่"มั่งคั่งขึ้นบ้างหรือครับ

แล้วจะไม่ดีหรอกหรือ.....ประเทศเราก็จะได้มีเงิน
ให้พวกสารเลวมันโกงได้อีก...จนตายไปข้างหนึ่งเลย

โดยจะได้ไม่ต้องให้แมร่งมันไปกู้(ชาตินี้/ใช้หนี้ถึงชาติหน้า)
อย่างน้อย...ท่านๆจะไม่คิดสงสารลูกหลานเราบ้างหรือครับ??????????????????

(ถ้าเกิดทวงคืนได้...อยากให้บริหารแบบเวเนซุเอล่าโมเดลไปเลย 5 5 5)


สุดท้าย...ผมยังหวัง และมั่นใจอย่างยิ่งว่า...เรื่องสมมุตินี้จะเป็นเรื่องจริงได้สักวัน

ครอบครัวตัวอ้วน (รณ) ♠ เจ้าของหัวข้อ
# โพสเมื่อ 26 มี.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 1 ถูกใจ ถูกใจ 2
เอามาฝากอีก ต่อไป ข้าวราดแกง คงจานละ 100 ครับ

7227 (goa)
# โพสเมื่อ 27 มี.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 1
บอกตรงๆครับว่า...มันท้อแท้เป็นที่สุด แต่ในเมื่อยังหายใจได้อยู่ก็ขอหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงสักวัน...ใครจะว่าไร้สาระก็ช่าง อย่างน้อยผมก็ภูมิใจตัวเองที่เอาเรื่อง"ที่ว่า"ไร้สาระ มาเป็นสาระได้
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home